Aviso Legal

DATOS XERAIS

De acordo co artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, pomos á súa disposición os seguintes datos:

O dominio e a web www.foliondecarros.com e propiedade da Asociación Cultural Amigos do Folión.

A Asociación Cultural Amigos do Folión está domiciliada na Avda. de Portugal, nº 156, con CIF G27113638. Inscrita no Rexistro Provincial de Asociacións de Lugo, co número 842

Na web www.foliondecarros.com hai unha serie de contidos de carácter informativo sobre a celebración, historia e contido do Folión de Carros de Chantada.

O seu principal obxectivo é promover e informar, ao público en xeral, sobre a devandita celebración e as súas actividades complementarias.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (*LOPD) infórmase o usuario que todos os datos que nos proporcione serán incorporados a un ficheiro, creado e mantido baixo a responsabilidade da Asociación Cultural Amigos do Folión.

Sempre se vai a respectar a confidencialidade dos seus datos persoais que só serán utilizados coa finalidade de xestionar e atender as solicitudes que nos expoña, realizar tarefas administrativas, así como remitir publicidade por vía ordinaria ou electrónica.

Para exercer os seus dereitos de oposición, rectificación ou cancelación deberá dirixirse ao Apartado de Correos nº 12 de Chantada ou escribirnos ao correo amigosdofolion@gmail.com.

CONDICIÓNS DE USO

As condicións de acceso e uso do presente sitio web réxense pola legalidade vixente e polo principio de boa fe, comprometéndose o usuario a realizar un bo uso da web. Non se permiten condutas que vaian contra a lei, os dereitos ou intereses de terceiros.

Ser usuario de www.foliondecarros.com implica que recoñece ler e aceptar as presentes condicións e o que as estenda a normativa legal aplicable nesta materia. Se polo motivo que for non está de acordo con estas condicións non continúe usando esta web.

Calquera tipo de notificación e/ou reclamación soamente será válida por notificación escrita e/ou correo certificado.

RESPONSABILIDADES

A Asociación Cultural Amigos do Folión non se fai responsable da información e contidos almacenados en foros, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina web do prestador.

Con todo, tendo en conta os art. 11 e 16 da LSSI-CE, a Asociación Cultural Amigos do Folión comprométese á retirada ou no seu caso bloqueo daqueles contidos que puidesen afectar ou contravir a lexislación nacional ou internacional, dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública.

Tampouco a Asociación responsabilizarase dos danos e prexuízos que se produzan por fallos ou malas configuracións do software instalado no computador do internauta. Exclúese toda responsabilidade por algunha incidencia técnica ou fallo que se produza cando o usuario conéctese a internet. Igualmente, non se garante a inexistencia de interrupcións ou erros no acceso ao sitio web.

Así mesmo, a Asociación Cultural Amigos do Folión resérvase o dereito a actualizar, modificar ou eliminar a información contida na súa páxina web, así como a configuración ou presentación do mesmo, en calquera momento sen asumir algunha responsabilidade por iso.

PROPIEDADE INTELECTUAL E EMPRESARIAL

A Asociación Cultural Amigos do Folión é titular de todos os dereitos sobre o software da publicación dixital así como dos dereitos de propiedade industrial e intelectual referidos aos contidos que se inclúan, fóra dos dereitos sobre produtos e servizos de carácter público que non son propiedade desta empresa.

Ningún material publicado nesta web poderá ser reproducido, copiado ou publicado sen o consentimento por escrito da Asociación Cultural Amigos do Folión.

Toda a información que se reciba na web, como comentarios, suxestións ou ideas, considerarase cedida á devandita Asociación de maneira gratuíta. Non debe enviarse información que NON poida ser tratada deste xeito.

Todos os produtos e servizos destas páxinas que NON son propiedade da Asociación Cultural Amigos do Folión son marcas rexistradas dos seus respectivos propietarios e son recoñecidas como tales pola nosa Asocoación. Estes propietarios poden solicitar a modificación ou eliminación da información que lles pertence.

LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

As presentes condicións xerais réxense pola lexislación española. Para calquera litixio que puidese xurdir relacionado co sitio web ou a actividade que nel se desenvolve serán competentes Xulgados de Chantada, renunciando expresamente o usuario a calquera outro foro que puidese corresponderlle.

POLÍTICA DE COOKIES

A Asociación Cultural Amigos do Folión, pola súa propia conta ou a dun terceiro contratado para prestación de servizos de medición, poden utilizar cookies cando o usuario navega polo sitio web. As cookies son ficheiros enviados ao navegador por medio dun servizo web coa finalidade de rexistrar as actividades do usuario durante o seu tempo de navegación.

As cookies utilizadas asócianse unicamente cun usuario anónimo e o seu computador, e non proporcionan por si mesmas os datos persoais do usuario.

Mediante o uso das cookies resulta posible que o servidor onde se atopa a web recoñeza o navegador web utilizado polo usuario coa finalidade de que a navegación sexa máis sinxela. Utilízanse tamén para medir a audiencia e parámetros do tráfico, controlar o proceso e número de entradas.

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser avisado da recepción de cookies e para impedir a súa instalación no seu equipo. Por favor consulte as instrucións e manuais do seu navegador para ampliar esta información.